Ogłoszenia

Podaję nr rachunku parafialnego: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Doroty w Pszczonowie,       

29 9297 0005 0807 9963 2003 0001                                   

Dziękujemy za złożone ofiarę na potrzeby utrzymania Parafii. Bóg zapłać!

 

 1. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w czwartek i piątek 9 i 10 września 2021 r. na terenie przy plebanii od strony Pólka. Odbiór w sobotę 11 IX o godz. dziewiątej.
 2. Dożynki parafialne 29 VIII 2021 r. w niedzielę o 11:30.Gospodarzami są mieszkańcy Bobiecka. Przyniosą oni do ołtarza: chleb, miód, kwiaty, wieniec dożynkowy. Pozostali mieszkańcy Parafii przyniosą w koszach: z Seligowa pszenicę, Zakulina owies, Kalenic owoce, Pszczonowa ziemniaki, Kuczkowa owoce, Uchania Dolnego warzywa, Łagowa warzywa, Kolonii Łyszkowice warzywa, Jacochowa żyto. Po mszy świętej spotkanie przy plebanii. Proszę o wypieczenie ciast i o ławki.
 3. Wsp. Św. Jana Marii Vianneya w środę, 4 VIII.
 4. Święto Przemienienia Pańskiego w piątek, 6 VIII.
 5. Odpust Porcjunkuli 1 VIII od godz. 12:00 do 2 VIII do 24:00. Warunki: pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie w nim Ojcze nasz i Wyznania Wiary.
 6. Sierpień jest miesiącem abstynencji od alkoholu i modlitwy za uzależnionych.
 7. W tym tygodniu: pierwszy czwartek – pamiętamy w modlitwie o powołaniach do Służby Bożej w Kościele, pierwszy piątek – spowiedź od szesnastej, pierwsza sobota.
 8.  1 sierpnia przypada 77 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
 9. Błogosławieństwo kierowców i pojazdów mechanicznych 1 sierpnia po mszach. Tego dnia przypada niedziela miesięcznej adoracji NS. Wystawienie i procesja po mszy o 11:30. Zapraszam bielanki.
 10. Puszka po mszach na pomoc ofiarom powodzi i burz w Polsce, Niemczech, Belgii i Holandii 15 VIII w niedzielę.
 11. KŻR MB Fatimskiej spotkanie po mszy o 11:30 w niedzielę 8 sierpnia.
 12. Łowicka Piesza Pielgrzymka Młodzieżowa – www.lppm.pl i FB Pielgrzymka Łowicka. Zapisy do 5 VIII. Wyrusza 6 VIII.
 13. Na cmentarzu mamy nowy chodnik z kostki. Oczyszczone są cegły przy bramie i uzupełnione. Jest wypiaskowana i pomalowana brama. Odnowiono 10 przęseł muru przy bramie. Bóg zapłać za ofiary.
 14. Błogosławieństwo w czasie mszy świętej dla dzieci w czasie pieśni na wyjście.
 15. WSD w Łowiczu zaprasza kandydatów do kapłaństwa. Plakat w gablocie.
 16. Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości zaprasza na studia z prawa. Szczegóły w gablocie.
 17. Studia z mariologii UKSW w Warszawie, wykłady w Niepokalanowie. Plakat w gablocie.
 18. 38. Warmińska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę będzie w naszej Parafii 7 sierpnia . O godz. 10:00 msza św. Proszę o przygotowanie posiłku wg obecnej wiedzy na 50 osób.
 19. Rycerz Niepokalanej  majowy i czerwcowy wyłożony jest pod ołtarzem Św. Anny.
 20. Pierwsza Komunia Święta w przyszłym roku 2022 będzie w ostatnią niedzielę maja, czyli 29 V o godzinie jedenastej w niedzielę.
 21. Rocznica Pierwszej Komunii Świętej będzie 5 VI 2022 r. o 11:30.

Ks. Proboszcz.