Termomodernizacja

Informujemy, że Parafia rozpoczęła realizację zadania pn. „Głęboka termomodernizacja budynków Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Pszczonowie”.
Projekt obejmuje wykonanie w budynku kościoła ogrzewania podłogowego, renowację i osuszanie ścian, montaż pompy ciepła wraz z wymiennikiem gruntowym oraz wykonanie w budynku plebanii ocieplenia stropu pod poddaszem i ścian zewnętrznych, modernizację instalacji centralnego ogrzewania połączoną z wymianą źródła ciepła na pompę ciepła wraz wymiennikiem gruntowym.
Wartość zadania wynosi 1.502.503,00 zł
Wartość dofinansowania wyniesie do kwoty: 1.352.252,00 zł w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach Programu Priorytetowego pt. „Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.
Operatorem Programu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Termin realizacji zadania: do 31.08.2020 r.

link do strony  www.zainwestujwekologie.pl